Terminarz

Rok szkolny 2022/2023

Kalendarium 2022-2023

Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami 

2022/2023 

 

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI  KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI 
06.09.2022 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 17.00, wybory Rad Oddziałowych 

07.09.2022 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 17.00, wybory Rad Oddziałowych 

14.09.2022 (śr.)ZEBRANIE DYREKTORA  

Z RADĄ RODZICÓW 

06.12.2022 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst. 

07.12.2022 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst. 
03.01.2023 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 18.00-19.00 

04.01.2023 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 18.00-19.00 

16.05.2023 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst. 

17.05.2023 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst. 

Konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.00 

27.10.2022 (czw.) – godz. 17.00-18.00 + dyżur doradcy zawodowego dla rodziców uczniów klas VIII – godz. 17.00-18.00 

14.11.2022 (pon.) – godz. 17.00-18.00 

06.12.2022 (wt.) – godz. 17.00-18.00 

07.12.2022 (śr.) – godz. 17.00-18.00 

03.01.2023 (wt.) – godz. 17.00-18.00 
04.01.2023 (wt.) – godz. 17.00-18.00 

16.02.2023 (czw.) – godz. 17.00-18.00 
20.03.2023 (pon.) – godz. 17.00-18.00 

27.04.2023 (czw.) – godz. 17.00-18.00 

16.05.2023 (wt.) – godz. 17.00-18.00 

17.05.2023 (śr.) – godz. 17.00-18.00 

05.06.2023 (pon.) – godz. 17.00-18.00 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23 (jedynie opieka świetlicy w godz. 7.00 – 17.30):
2.05.2023, 4 – 5.05.2023, 23 – 25.05.2023 (egzaminy 8 klas), 9.06.2023, 21.06.2023

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2022/2023
I півріччя – 01.09.2022 – 13.01.2023

II півріччя– 30.01.2023 – 23.06.2023
КАЛЕНДАР НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

  • 9.2022 – Урочистий початок навчального року
  • 12.2022 – 01.01.2023 – Зимові канікули
  • 01.2023 – 29.01.2023 – Зимові канікули воїв. Лодзьке
  • 04.2023 – 11.04.2023 – Весняні канікули
  • 06.2023 – Кінець навчального року
  • 06.2023 – 31.08.2023 – Літні канікули

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ

06.09.2022 (вівторок) – Батьківські збори з класними керівниками I-IV класів, о 17:00, Вибори до Батьківської ради

07.09.2022 (середа) – Батьківські збори з класними керівниками V-VIII класів, о 17:00, Вибори до Батьківської ради

14.09.2022 (середа)НАРАДА ДИРЕКТОРА

З БАТЬКІВСЬКОЮ РАДОЮ

06.12.2022 (вівторок) – Батьківські збори з класними керівниками I-IV класів, з 18:00 до 19:00, повідомлення щодо попередження про отримання незадовільної оцінки.

07.12.2022 (середа) – Батьківські збори з класними керівниками V-VIII класів, з 18:00 до 19:00, повідомлення щодо попередження про отримання незадовільної оцінки.

03.01.2023 (вівторок) – Батьківські збори з класними керівниками I-IV класів, з 18:00 до 19:00

04.01.2023 (середа) – Батьківські збори з класними керівниками V-VIII клас, з 18:00 до 19:00

16.05.2023 (вівторок) Батьківські збори з класними керівниками I-IV класів, з 18:00 до 19:00, повідомлення щодо попередження про отримання незадовільної оцінки.

17.05.2023 (середа) – Батьківські збори з класними керівниками V-VIII класів, з 18:00 до 19:00, повідомлення щодо попередження про отримання незадовільної оцінки.

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ВЧИТЕЛЯМИ

27.10.2022 (четвер) – з 17:00 до 18:00 + чергування консультанта з питань зайнятості для батьків учнів VIII класів – з 17:00 до 18:00

14.11.2022 (понеділок) – з 17:00 до 18:00

06.12.2022 (вівторок) – з 17:00 до 18:00

07.12.2022 (середа) – з 17:00 до 18:00

03.01.2023 (вівторок) – з 17:00 до 18:00
04.01.2023 (середа) – з 17:00 до 18:00

23.02.2023 (четвер) – з 17:00 до 18:00
20.03.2023 (понеділок) – з 17:00 до 18:00

27.04.2023 (четвер) – з 17:00 до 18:00

16.05.2023 (вівторок) – з 17:00 до 18:00

17.05.2023 (середа) – з 17:00 до 18:00

05.06.2023 (понеділок) – з 17:00 до 18:00

Термін виставлення оцінок вчителями:

  • 12.2022 – Виставлення попередження про отримання незадовільної піврічної класифікаційної оцінки
  • 01.2023 – Виставлення піврічних оцінок
  • 05.2023 – Виставлення попередження про отримання незадовільної річної класифікаційної оцінки
  • 05.2023 – Виставлення очікуваних річних оцінок

15.06.2023 – Виставлення річних оцінок

Вихідні дні від дидактично-виховних занять (тільки світлиця (група продовженого дня) з 7:00 до   17:30):

2.05.2023, 4 – 5.05.2023, 23 – 25.05.2023 (eкзамени 8 класу), 9.06.2023, 21.06.2023

 

 

Komentarze są wyłączone.