Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie NNW dziecka
Rodzic samodzielnie ubezpiecza dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu otrzymuje od dyrektora zebrane oferty towarzystw ubezpieczeniowych wysyłanych do szkoły. Rada Rodziców może rekomendować wybór danego towarzystwa ubezpieczeniowego ze względu na korzyści związane z ubezpieczeniem grupowym. Informacje takie zostaną przekazane przez Radę Rodziców na zebraniach z wychowawcami klas.

 

Cтрахування дитини від нещасних випадків
Батьки самостійно страхують дитину від нещасних випадків. На першому засіданні Батьківська рада отримує від директора зібрані пропозиції страхових компаній, надіслані до школи. Батьківська рада може рекомендувати вибір конкретної страхової компанії через переваги групового страхування. Таку інформацію надаватиме Батьківська рада на батьківських зборах з класними керівниками.

 

 

Komentarze są wyłączone.