Wydawanie duplikatów dokumentów

Duplikat świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej wydaje się na  wniosek ustny lub pisemny osoby zainteresowanej, złożony w sekretariacie szkoły ze stosowną opłatę skarbową.

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 złotych.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 złotych.

Odbiór duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz U. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr140, poz.987).
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)

Komentarze są wyłączone.