DLA UCZNIA-для студента

Korzystanie ze sprzętu elektronicznego przez uczniów
Prosimy Rodziców o ograniczenie posiadania przez dziecko telefonów komórkowych. W czasie zajęć telefon należy wyłączyć lub wyciszyć. Telefonu na lekcji można używać za zgodą nauczyciela. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za sprzęt, który dziecko przynosi do szkoły!

Uroczystości szkolne
Na uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego, obchody Dnia Edukacji Narodowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody Dnia Konstytucji 3 – go Maja, zakończenie roku szkolnego, uczniów obowiązuje strój galowy. Strój galowy uczniowie zakładają również na konkursy pozaszkolne, egzaminy próbne i inne okazje wskazane przez wychowawcę.

Використання учнями електронного обладнання
Просимо батьків обмежити володіння дітьми мобільними телефонами. Під час занять телефон повинен бути вимкнений або з відключеним звуком. Телефоном можна користуватися під час уроку за згодою вчителя. Школа не несе відповідальності за обладнання, яке ваша дитина приносить до школи!
Шкільні урочистості
На шкільних урочистостях: початок навчального року, святкування Національного Дня Oсвіти, святкування Національного Дня Незалежності, святкування Дня Конституції 3 травня, кінець навчального року, учні зобов’язані бути одягнені у cвятковий одяг. Учні також oдягають cвятковий одяг на позашкільні конкурси, пробні іспити та інші випадки, визначені класним керівникoм.

 

Komentarze są wyłączone.