6 maja, 2019

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/20

6 maja 2019 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, która będzie trwała do 28 maja 2019 r.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą jedynie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź.

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ O REKRUTACJI? –  informacje ze strony UMŁ

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

lodz.elemento.pl

WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria.

Komentarze są wyłączone.