8 lipca, 2020

Zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Informacja dla Absolwentów

Zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać u wicedyrektora szkoły p. Iwony Antczak w terminach:

31 lipca godz. 9.00 – 14.00

3 sierpnia godz. 9.00 – 14.00

4 sierpnia godz. 9.00 – 14.00

Wyniki online

Informacja o wynikach będzie również możliwa  do pobrania i wykorzystania w celu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w ZIU (https://wyniki.edu.pl)  już w dniu ogłoszenia wyników.

Kody do kont można otrzymać od 9 do 31 lipca w godz. 9.00-13.00 w portierni szkoły.

Zgodnie z informacjami na stronie MEN, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
 

Komentarze są wyłączone.