4 listopada, 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW

KLAS I–IV  i   V–VIII

„PRZYRODA W OBIEKTYWIE”

HASŁO KONKURSU w roku szkolnym 2018/2019 – RÓŻNE OBLICZA JESIENI

 

CELE KONKURSU:

 • Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem przyrody
 • Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia
 • Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia
 • Kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
 • Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • Rozwijanie pasji fotograficznych

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs fotograficzny zorganizowany jest dla uczniów klas I – IV i V – VIII
 2. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 10cm x 15 cm
 3. Uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia
 4. Uczestnicy konkursu wykonują zdjęcia samodzielnie, aparatem zwykłym lub cyfrowym
 5. Wywołanie filmu i wykonanie odbitki może wykonać uczeń lub profesjonalny zakład fotograficzny
 6. Zdjęcia nie mogą przedstawiać osób
 7. Zwycięzcami konkursu zostają autorzy trzech najciekawszych zdjęć
 8. Oceniając zdjęcia konkursowe komisja weźmie dodatkowo pod uwagę tytuł pracy nadany przez autora

 

TERMINARZ:

 1. Składanie prac konkursowych –  03 – 07 grudnia 2018
 2. Rozstrzygnięcie konkursu – 18 grudnia 2018

ORGANIZATORZY KONKURSU: Małgorzata Kinowska, Agnieszka Worsowicz, Iwona Antczak

Komentarze są wyłączone.