5 styczeń, 2023

Zebrania z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy rodziców uczniów na zebrania z rodzicami:

ZEBRANIA:

06.09.2022 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 17.00, wybory Rad Oddziałowych

07.09.2022 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 17.00, wybory Rad Oddziałowych

14.09.2022 (śr.) – ZEBRANIE DYREKTORA  Z RADĄ RODZICÓW

06.12.2022 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst.

07.12.2022 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst. 


10.01.2023 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 18.00-19.00

11.01.2023 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 18.00-19.00

16.05.2023 (wt.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-IV, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst.

17.05.2023 (śr.) – Zebranie z wychowawcami uczniów kl. V-VIII, godz. 18.00-19.00, powiadamianie o zagrożeniach oceną ndst. 

 

Prosimy o obecność wszystkich rodziców/opiekunów na zebraniach.

 

 KONSULTACJE:

Konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.00 

27.10.2022 (czw.) – godz. 17.00-18.00 + dyżur doradcy zawodowego dla rodziców uczniów klas VIII – godz. 17.00-18.00 

14.11.2022 (pon.)

06.12.2022 (wt.) 

07.12.2022 (śr.)

10.01.2023 (wt.)

11.01.2023 (wt.)

16.02.2023 (czw.)

20.03.2023 (pon.)

20.04.2023 (czw.)

16.05.2023 (wt.)

17.05.2023 (śr.)

05.06.2023 (pon.)

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ

– 06.09.2022 (вівторок) – Батьківські збори з

класними керівниками I-IV класів, о 17:00, Вибори

до Батьківської ради

– 07.09.2022 (середа) – Батьківські збори з

класними керівниками V-VIII класів, о 17:00,

Вибори до Батьківської ради

– 14.09.2022 (середа) – НАРАДА ДИРЕКТОРА

З БАТЬКІВСЬКОЮ РАДОЮ

– 06.12.2022 (вівторок) – Батьківські збори з

класними керівниками I-IV класів, з 18:00 до

19:00, повідомлення щодо попередження про

отримання незадовільної оцінки.

– 07.12.2022 (середа) – Батьківські збори з

класними керівниками V-VIII класів, з 18:00 до

19:00, повідомлення щодо попередження про

отримання незадовільної оцінки

10.01.2023 (вівторок) – Батьківські збори з

класними керівниками I-IV класів, з 18:00 до 19:00

11.01.2023 (середа) – Батьківські збори з

класними керівниками V-VIII клас, з 18:00 до 19:00

– 16.05.2023 (вівторок) Батьківські збори з

класними керівниками I-IV класів, з 18:00 до

19:00, повідомлення щодо попередження про

отримання незадовільної оцінки.

– 17.05.2023 (середа) – Батьківські збори з

класними керівниками V-VIII класів, з 18:00 до

19:00, повідомлення щодо попередження про

отримання незадовільної оцінки.

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ВЧИТЕЛЯМИ

27.10.2022 (четвер) – з 17:00 до 18:00 + чергування консультанта з питань зайнятості для батьків учнів VIII класів – з 17:00 до 18:00

14.11.2022 (понеділок) – з 17:00 до 18:00

06.12.2022 (вівторок) – з 17:00 до 18:00

07.12.2022 (середа) – з 17:00 до 18:00

03.01.2023 (вівторок) – з 17:00 до 18:00

04.01.2023 (середа) – з 17:00 до 18:00

16.02.2023 (четвер) – з 17:00 до 18:00

20.03.2023 (понеділок) – з 17:00 до 18:00

20.04.2023 (четвер) – з 17:00 до 18:00

16.05.2023 (вівторок) – з 17:00 до 18:00

17.05.2023 (середа) – з 17:00 до 18:00

05.06.2023 (понеділок) – з 17:00 до 18:00

Komentarze są wyłączone.