DLA RODZICA

RADA RODZICÓWpobrane

 

 

 

Szkolna Rada Rodziców informuje, że od dnia 28 lipca 2020 r. uległ zmianie numer konta, na które należy dokonywać wpłat.

Nowy numer konta w banku PKO BP: 94 1020 3352 0000 1502 0262 3841

Osobami upoważnionymi do konta jest Maria Kaczmarska i Justyna Flisińska.

Przypominamy, że preferowaną forma wpłat na Radę Rodziców jest przelew bankowy, a wpłat gotówkowych będzie można dokonywać jedynie u  „trójek klasowych” w terminie zebrań.

Komentarze są wyłączone.