16 marca, 2020

Materiały do samodzielnej nauki

Drodzy Uczniowie,

zgodnie z zaleceniami MEN zachęcamy, abyście odpowiedzialnie wykorzystali czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytali ulubioną książkę, spróbowali uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijali kompetencje.

Nauczyciele przekażą Wam materiały do samodzielnej nauki w domu poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz komunikatory.

Możecie także skorzystać z materiałów dostępnych w internecie:

 

Komentarze są wyłączone.