Pracownicy szkoły

Rada Pedagogiczna 2023/2024

Dyrektor: Joanna Brzezińska

Wicedyrektor: Małgorzata Cierpikowska

Zakres obowiązków i spraw prowadzonych przez dyrektora i wicedyrektora reguluje art. 20 Statutu Szkoły Podstawowej nr 35 w  Łodzi 

 

Pedagog: Marta Terka
Pedagog specjalny: Monika Stelmaszczyk
Psycholog: Małgorzata Kospin

Bibliotekarka: Barbara Socha

Директор школи – Joanna Brzezińska – j.brzezinska@sp35.elodz.edu.pl, 
Заступник директора – Małgorzata Cierpikowska – m.cierpikowska@sp35.elodz.edu.pl, 
Вчительбібліотекар – Barbara Socha – b.socha@sp35.elodz.edu.pl
Шкільний педагог – Marta Terka – m.terka@sp35.elodz.edu.pl, тел. (42) 651 61 20, внутрішній номер 23, години роботи :
Шкільний психолог – Małgorzata Kospin – m.kospin@sp35.elodz.edu.pl, тел. (42) 651 61 20, внутрішній номер 24, Години роботи: вівторки з 10:00 до 12:30; середи з 12:30 до 17:00; четверги з 10:30 до 14:00, п’ятниці з 8:00 до 12.00
Спеціальний педагог – Monika Stelmaszczyk – m.stelmaszczyk@sp35.elodz.edu.pl, тел. (42) 651 61 20 внутрішній номер 23, Години роботи: понеділки 8:00 до 13:00, середи з 9:00 до 13:00, четверги з 14:00 до 17:00; 

 

 

Wychowawcy klas:       

 • Klasa I a – Paulina Pietrzak
 • Klasa I b – Magdalena Wolska
 • Klasa II a – Anna Solarska
 • Klasa II b – Joanna Siwka
 • Klasa III a – Katarzyna Briegert
 • Klasa III b – Anna Jagodzińska
 • Klasa III c – Marta Barska
 • Klasa IV a – Julia Witkowska
 • Klasa IV b – Kamila Kłys
 • Klasa V a – Dorota Ciura
 • Klasa V b – Angelika Wojdal
 • Klasa V c – Anita Janas
 • Klasa VI a – Anna Sonarska
 • Klasa VI b – Maria Wójcik
 • Klasa VI c – Sylwia Giernat
 • Klasa VII a – Małgorzata Cierpikowska 
 • Klasa VII b – Anna Babicka 
 • Klas VIII a – Agnieszka Kozera
 • Klasa VIII b – Urszula Czarkowska

Zakres obowiązków wychowawcy klasowego reguluje art. 27 Statutu Szkoły Podstawowej nr 35 w  Łodzi

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Marta Barska
 • Katarzyna Briegert
 • Anna Jagodzińska
 • Paulina Pietrzak
 • Joanna Siwka
 • Anna Solarska
 • Magdalena Wolska

  Język polski:

 • Małgorzata Cierpikowska
 • Głowacka Barbara
 • Anita Janas
 • Kamila Kłys
 • Małgorzata Kulawińska

Język angielski:

 • Agata Kubiak
 • Katarzyna Stasiak
 • Lidia Szczepanik
 • Julia Witkowska

Język niemiecki:

 • Aneta Dubla

Historia:

 • Joanna Brzezińska
 • Maciej Chocholski
 • Robert Łakomiak

Matematyka:

 • Dorota Ciura
 • Anna Dałek-Koralewska
 • Angelika Wojdal

Przyroda:

 • Maria Wójcik

Biologia:

 • Maria Wójcik

Geografia:

 • Anna Sonarska

Chemia:

 • Agnieszka Kozera

Fizyka:

 • Maciej Olczykowski

Informatyka:

 • Anna Babicka
 • Barbara Socha

 Technika:

 • Joanna Sadok

Muzyka:

 • Urszula Czarkowska

Plastyka:

 • Urszula Czarkowska

Wiedza o społeczeństwie:

 • Joanna Brzezińska
 • Maciej Chocholski

Wychowanie fizyczne:

 • Aneta Dzieciuch
 • Sylwia Giernat
 • Joanna Sadok
 • Maria Wójcik

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Agnieszka Kozera

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • Maria Wójcik

Doradztwo zawodowe:

 • Anna Zientalska

Etyka:

 • Maciej Chocholski
 • Joanna Siwka

Religia:

 • Izabela Grinwald
 • Elżbieta Kupisińska

Świetlica:

 • Aleksandra Chmielecka
 • Anna Grzyb
 • Monika Filipowska
 • Ilona Kosiec
 • Małgorzata Kospin
 • Weronika Ludziejewska
 • Anna Sonarska
 • Magdalena Strzelczyk-Chmielecka

Zakres obowiązków  nauczycieli reguluje art. 26 Statutu Szkoły Podstawowej nr 35 w  Łodzi

             

 

graf

Administracja szkoły:

 • Sekretarz szkoły – Janina Kubiak
 • Kierownik administracyjny – Krzysztof Chołys

 

Pracownicy obsługi:

 • Krystyna Dylewska
 • Małgorzata Kosińska
 • Barbara Krochmal
 • Piotr Lech
 • Marzena Michalak
 • Paweł Stępień
 • Bożena Syska
 • Mirosław Tarnecki
 • Agnieszka Włodarczyk

 

Komentarze są wyłączone.