Projekt

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi opracowaniami związanymi uczestnictwem  SP 35 w projekcie pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

koordynator: Maria Wójcik

Na  stronie internetowej IMP można skorzystać z materiałów:

 

  1. .Testy do oceny własnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych. Zapraszamy skorzystania z testów do oceny przyrostu wiedzy na temat substancji psychoaktywnych wynikającego z zapoznania się z broszurami informacyjnymi przygotowanymi w ramach Projektu pt. ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych?.

http://promocjazdrowiawpracy.pl/program-przeciwdzialania-uzaleznieniom-sppw/materialy-do-pobrania/testy-wiedzy/

 

  1. Analizy powstałe na podstawie audytu wstępnego przeprowadzonego w 2013 i 2014 roku w 218 firmach z terenu całej Polski uczestniczących w Projekcie pt. ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych?. Infografiki wraz z ich opisami:

 

Papierosy

– Zainteresowanie firm skalą zjawiska palenia tytoniu przez pracowników i jego konsekwencjami

– Motywy podejmowania przez firmę działań dotyczących palenia tytoniu

– Regulacje dotyczące palenia tytoniu obowiązujące w firmach

– Sposoby wprowadzenia regulacji dotyczących palenia tytoniu

– Respektowanie uregulowań dotyczących palenia tytoniu przez personel i ich egzekwowanie przez kadrę

– Działania firm na rzecz ograniczania palenia tytoniu ? działania edukacyjne

– Działania firm na rzecz ograniczania palenia tytoniu ? działania dyscyplinujące

 

Alkohol

– Wiedza firm na temat skali zjawiska konsumpcji alkoholu przez pracowników i jego konsekwencji dla zakładu pracy

– Kompetencje personelu firm w zakresie wdrażania polityk i programów antyalkoholowych w zakładzie pracy

– Wdrożenie w firmach regulacji dotyczących picia alkoholu, wynikających z prawa krajowego

– Konsultacje z personelem działań firmy dotyczących alkoholu

– Egzekwowanie przez kadrę przestrzegania obowiązujących w firmie uregulowań dotyczących konsumpcji alkoholu

– Działania firm na rzecz ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu wśród personelu ? działania wspierające

– Działania firm na rzecz ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu wśród personelu ? działania edukacyjne

 

Inne substancje psychoaktywne

– Działania firm w zakresie innych substancji psychoaktywnych

http://promocjazdrowiawpracy.pl/program-przeciwdzialania-uzaleznieniom-sppw/materialy-do-pobrania/infografiki/

 

Program ochrony głosu –  Dźwięk

 

Promocja zdrowia w społeczności szkolnej

Poradnik pracodawcy

Przeciwdziałanie nadużywania leków

FAS

Alkohol

Papierosy

Papierosy – metody rzucenia palenia

Komentarze są wyłączone.