22 wrzesień, 2023

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 4 września 2023 r.
Dzień Zmarłych  1 listopada 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Koniec pierwszego półrocza 26 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
Rekolekcje  marzec 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 14,15,16 maja 2024 r.
Boże Ciało 30 maja 2024 r.
10 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21 czerwca 2024 r.
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2, 3 listopada 2023 r. 22 grudnia 2023 r. 
2 maja 2024 r. 14,15,16 maja 2024 r. (egzaminy ósmych klas) 31 maja 2024 r.

                       

Terminy rad, zebrań i konsultacji  z rodzicami 

Lp. Termin Zebrania Konsultacje 
13.09.2023 r. Zebrania  
11.10.2023 r.  Konsultacje 
15.11.2023 r.   Konsultacje 
20.12.2023 r.Zebrania                           lub  Konsultacje 
24.01.2024 r.Zebrania   
12.03.2024 r. Konsultacje 
17.04.2024 r.  Konsultacje 
15.05.2024 r. Zebrania  
9  12.06.2024 r.  Konsultacje  

                                              

Komentarze są wyłączone.