Szkoła Promująca Zdrowie

zdrowie     Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację  młodego pokolenia. Wiadomo wszystkim, iż tylko zdrowy uczeń jest wstanie rozwijać się  wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. W naszej szkole panuje dobra, przyjazna  atmosfera i obowiązują zasady demokracji.

Celem edukacyjnym wychowania prozdrowotnego w naszej szkole jest ułatwienie    uczniom nabywania wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie. Promocja zdrowia  jest ważna na każdym etapie edukacji, dlatego szkoła prowadzi szeroko zakrojone  działania mające na celu stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających  zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

Cechy naszej szkoły promującej zdrowie:

 • Akceptujemy fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła, aby chronić i poprawić zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują.
 • Troszczymy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
 • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
 • Uwzględniamy priorytety dotyczące zdrowia w programie szkoły. Obejmuje to m.in. nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
 • Tworzymy partnerstwo między szkołą, domem oraz środowiskiem społecznym.
 • Zwracamy uwagę nie tylko na treści, ale także i metody nauczania -bazujemy na metodach aktywnych.
 • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, psycholog, pedagog, odgrywają istotną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników.
 • Pielęgniarka szkolna aktywnie uczestniczy w programie edukacji prozdrowotnej.
 • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.
 • Zwracamy uwagę na skutki nadmiernego stresu oraz podejmujemy działania dla jego zmniejszenia oraz uczenia uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem.

Projekt promocja zdrowia i bezpieczeństwa we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

Uznajemy, że posiłki podawane w szkole oraz artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.

Zdrowie dla całej rodziny

W Łodzi prowadzone są badania profilaktyczne dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Zupełnie za darmo i bez długich kolejek można wykonać mammografię, kolonoskopię i podstawowe badania krwi, skorzystać z porad ginekologa, urologa i stomatologa oraz sprawdzić prawidłowość masy ciała i zmierzyć ciśnienie.

Badania podzielono na następujące kategorie. Są to: bilans zdrowia dojrzałej kobiety, dla pań zamieszkałych w Łodziwieku 40-50 lat, bilans zdrowia mężczyzny dla panów zamieszkałych w Łodzi w wieku 51-65 lat, profilaktyka onkologicznaw zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób w wieku 40-70 lat (dla mieszkańców Łodzi finansowane przez UMŁ) i dla osób w wieku 50-65 lat (dla ubezpieczonych mieszkańców woj. łódzkiego, którzy w ciągu ostatnich 10 lat nie korzystali z badań kolonoskopowych, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia), bezpłatne badania mammograficznedla kobiet w wieku 40-49 lat (dla mieszkanek Łodzi, które nie miały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat) i program profilaktyki próchnicy dla łódzkich dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Szczegółowe informacje  znajdą Państwo na stronach: www.nfz-lodz.pl w zakładce dla pacjentów; www.uml.lodz.pl w zakładce zdrowie oraz www.profilaktyka.lodzkie.pl

Zdrowie pracowników szkoły

Od 2012 roku uczestniczymy w projekcie „Promocja zdrowia w społeczności szkolnej”, który realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Znaleźliśmy się w gronie kilkunastu szkół z Polski  i tylko dwóch z Miasta Łodzi. Projekt dotyczy kształtowania postaw prozdrowotnych pracowników szkoły i jest unikatowym przedsięwzięciem w skali Europy.

Raport z diagnozy stanu wyjściowego 2012

Czas na zdrowie w SP35

Raport z ewaluacji wyników działań szkoły  2012/13

Projekt edukacyjno – zdrowotny „STOP dla hałasu – usłysz swoje myśli” 

Plan pracy na rok 2013/2014 – walka z hałasem

 

Komentarze są wyłączone.