15 stycznia, 2021

Komunikat w sprawie pracy szkoły od 18 stycznia do 29 stycznia 2021 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Decyzją MENiN od dnia 18 stycznia 2021 do szkoły na zajęcia stacjonarne powracają uczniowie klas 1-3. Przekazujemy kilka uwag dotyczących zasad funkcjonowania szkoły.

 1. Plany lekcji, zostaną przekazane przez wychowawców klas.
 2. Uczniowie klas młodszych będą pracować według nowych planów lekcji zgodnie z zaleceniami MENiN i GIS. Zajęcia będą odbywały się w wyznaczonych salach na pierwszym i drugim piętrze.
 3. Klasy nie będą (w miarę możliwości ) miały kontaktu ze sobą w trakcie zajęć.
 4. Zajęcia będą odbywały się w jednym pomieszczeniu lekcyjnym.
 5. Z uwagi na ograniczenia w wykonywaniu wybranych ćwiczeń i gier sportowych zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się w formie spacerów i mogą zostać zblokowane w wybranym przez wychowawcę terminie. Wychowawca powiadomi Państwa wcześniej na jaki dzień planuje wyjście na spacer, tak aby możliwe było odpowiednie ubranie dzieci.
 6. Zajęcia z informatyki mogą zostać zastąpione zajęciami edukacji wczesnoszkolnej. Ostatni okres czasu, pracy zdalnej pozwolił nam na zweryfikowanie umiejętności komputerowych uczniów.
 7. W pierwszym tygodniu zajęć od 18-23 stycznia 2021 z powodów kadrowych nie będzie pracowała stołówka. Prosimy o przygotowanie uczniom drugiego śniadania.
 8. Osoby zainteresowane jedzeniem obiadów od dnia 25 stycznia do 29 stycznia 2021 powinny zgłosić taką chęć TYLKO I WYŁĄCZNIE pisząc wiadomości na adres: kontakt@sp35.elodz.edu.pl
  Wiadomość należy wysłać w dniach 16-20 stycznia 2021. W wiadomości należy podać imię i nazwisko dziecka i klasę oraz zobowiązać się do pokrycia kosztów zjedzonych posiłków za okres 5 dni w styczniu.
 9. Informujemy, że od lutego 2021 cena obiadów będzie wynosiła 5,50 zł. Jest to podyktowane wzrostem cen produktów. Osoby zainteresowane prosimy o deklarację w ostatnim tygodniu stycznia.
 10. Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 17.00. Niestety w trakcie pracy świetlicy nie jesteśmy w stanie zapewnić w każdej klasie indywidualnego nauczyciela i może dojść do sytuacji łączenia klas w trakcie zajęć. Z uwago na bezpieczeństwo Państwa dzieci, które wrócą po długim okresie do szkoły, apelujemy aby rozsądnie korzystać ze świetlicy i tylko w sytuacjach naprawdę tego wymagających.

W dniach 18-29 stycznia 2021 zajęcia w klasach 4-8 odbywać się będą w formie zdalnej. W najbliższych 2 tygodniach obowiązują zasady i organizacja zajęć przyjęta i realizowana w okresie październik-grudzień 2020.
W związku z tym, że na okres najbliższych dwóch tygodni przypada czas wystawiania ocen nauczyciele przedmiotów mogą organizować:
– konsultacje indywidualne on-line lub na terenie szkoły.
– konsultacje w grupie do 5 osób w reżimie sanitarnym na terenie szkoły.

O potrzebie takich konsultacji decyduje nauczyciel, umawiając terminy i godziny i formę ich odbywania. Wszystkie konsultacje odbywające się on-line i stacjonarnie muszą być zgłoszone do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

W trakcie konsultacji stacjonarnych obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

Niestety na chwilę obecną w zakresie obowiązujących obostrzeń nie mogą odbywać się w szkole zajęcia w innych grupach (większych niż 5 osób).

Nie wiemy w jakiej formie i w jakim terminie mógłby się odbyć próbny egzamin dla klas ósmych. Pierwotnie przewidywany był przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na marzec 2021 roku. O rozwiązaniach w tym zakresie będziemy informować w najbliższym czasie.
Prosimy o śledzenie kolejnych informacji z uwagi na dynamiczną sytuację.

Dyrektor szkoły

Krzysztof Durnaś

Komentarze są wyłączone.