6 listopada, 2020

Komunikat w sprawie pracy szkoły od 9 do 29 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od poniedziałku 9 listopada 2020 wszystkie klasy szkoły podstawowej przechodzą w tryb nauczania zdalnego. W związku z zaistniałą sytuacją przekazujemy Państwu komunikat dotyczący pracy szkoły w różnych obszarach w nadchodzącym czasie.

 

  1. Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3

Zajęcia odbywać się będą w trzech pasmach lekcyjnych. O godzinie 8:15 zgodnie z planem lekcji w niektórych klasach odbędą się zajęcia religii lub języka angielskiego od godziny 9:00 do 11:00 pasmo zajęć edukacji wczesnoszkolnej – przy czym o godzinie 9:00 następuje łączenie z nauczycielem w czasie rzeczywistym i rozpoczęcie zajęć, które będą trwały 30 minut. Następne łączenie o godzinie będzie miało miejsce o godzinie 10:30 i będzie trwało trzydzieści minut. Zajęcia edukacyjne w czasie między pierwszym a drugim łączeniem, to jest między godziną 9:30 a 10:30 – uczniowie wykorzystują na pracę indywidualną, samodzielną – według wskazówek, które przedstawiają nauczyciele.  Istnieje możliwość, że w tym czasie (9.30-10.30) nauczyciele wychowawcy uczący zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej będą łączyć się dodatkowo z klasą lub wybranymi uczniami, jeżeli uznają taką sytuację za niezbędną. Wszystkie szczegóły związane z organizacją bloku zajęć edukacji wczesnoszkolnej to jest między 9:00 a 11:00 ustalą z Państwem i z dziećmi wychowawcy klas, którzy uczą swoich przedmiotów.  Od godziny 11:15 trzecie pasmo, w którym znów pojawią się zajęcia religii lub języka angielskiego, w tych klasach które nie miały tych zajęć zaplanowanych od rana. Uwzględniliśmy w jednym dniu zajęcia z etyki międzyoddziałowe dla wszystkich zainteresowanych uczniów. W klasach, w których wychowania fizycznego uczy inny nauczyciel niż nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zostały wpisane do planu lekcji zajęcia wf. Pozostałe klasy, w których wf uczy nauczyciel wychowawca, zrealizują treści z zakresu wychowania fizycznego w trakcie zajęć prowadzonych przez wychowawcę.

Plan do pobrania

W dalszym okresie, w zależności do rozwoju sytuacji i gdy zajęcia lekcyjne będą już funkcjonowały sprawnie, planujemy wprowadzenie dodatkowego pasma edukacyjnego po godzinie 12.00, w którym odbywać się będą zajęcia indywidualne lub kółka zainteresowań lub inne zajęcia które odbywały się w szkole stacjonarne.

O realizacji kolejnych treści programu, wykonywanych zadaniach nauczyciele wychowawcy będą Państwa także informować w postaci widomości wysyłanych na Librusie. Umożliwi to systematyczną kontrolę czy zadania wykonywane podczas zajęć faktycznie zostały wykonane przez uczniów. Nauczyciele wychowawcy wyznaczą także i podadzą bezpośrednio w swoich klasach terminy na konsultacje dla rodziców. W każdym tygodniu nauczyciel wyznaczy czas, w którym będą Państwo mogli bezpośrednio z nim skonsultować się w bieżących sprawach edukacyjnych. Formy konsultacji, to znaczy, czy to będzie forma zdalna przy użyciu aplikacji Teams czy to będzie forma rozmowy telefonicznej ustalą wychowawcy klas.

 

  1. Zajęcia edukacyjne w klasach 4-8

W klasach 4-8 obowiązują dotychczasowe zasady organizacji zajęć, które obowiązywały w ostatnich dwóch tygodniach lekcji.

Zajęcia będą trwały 30 minut.

Rozkład zajęć jest następujący.
1. 8.00 – 8.30
2. 8.40 – 9.10
3. 9.35 – 10.05
4. 10.30 – 11.00
5. 11.30 – 12.00
6. 12.30 – 13.00
7. 13.30 – 14.00
8. 14.15 – 14.45
9. 15.00 – 15.30

Po zakończonych 30 minutowych zajęciach uczeń ma 15 minut na pracę indywidualną, ewentualnie osobisty kontakt z nauczycielem. 

 

  1. Świetlica szkolna

W okresie między 9 a 29 listopada 2020 świetlica szkolna – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizuje opiekę przede wszystkim dla uczniów, których rodzice wykonują zawody związane ze zwalczaniem pandemii,  to jest dla: dzieci lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych  innych służb medycznych, pracowników sztabów kryzysowych, Sanepid-u, każdy rodzic który chce aby dziecko zostało objęte opieką świetlicą zgodnie z obowiązującym prawem przedstawia oświadczenie napisane własnoręcznie, w którym wskazuje miejsce pracy, które kwalifikuje go do objęcia ucznia opieką świetlicy we wskazanym terminie.  W innych przypadkach świetlica szkolna nie organizuję opieki dla uczniów.

 

  1. Biblioteka szkolna

W dniach 9 – 29 listopada 2020 biblioteka szkolna będzie dyżurowała stacjonarnie w następujących dniach i godzinach: w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00 lub w piątki w godzinach 7:00 11:00. Są to godziny pracy, w których można przyjść do szkoły i ewentualnie odebrać zamówioną wcześniej książka. O wszystkich szczegółach pracy biblioteki, w tym o zasadach rezerwacji książek zostaniecie państwo powiadomieni w odrębnym komunikacie.

 

  1. Stołówka szkolna

W dniach 9 – 29 listopada 2020 działalność stołówki szkolnej zostaje zawieszona. Wszyscy którzy dokonali płatności na obiady w listopadzie po dokonaniu rozliczeń za pierwszy tydzień listopada otrzymają zwroty wpłaconych środków. Osoby, których dzieci jadły w pierwszym tygodniu obiad, a nie zostały wpłacone opłaty prosimy o niezwłoczne dokonanie płatności za dni 2-6 listopada 2020. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

  1. Pedagog i psycholog szkolny.

W okresie 9 – 29 listopada 2020 pedagog szkolny dyżuruje stacjonarnie w następujących dniach i godzinach: w każdy poniedziałek od 8:00 do 10:00, we wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 10:00 do 12:00.  Psycholog szkolny dyżuruje w każdy wtorek w godzinach 15:00 a 17:00

Wszystkie sprawy poza godzinami konsultacji stacjonarnych można zgłaszać także do psychologa i pedagoga za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

 

  1. Sekretariat szkolny

Od 9 do 29 listopada 2020 sekretariat szkoły pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10:00 – 14:00

wtorek 12:00 – 16:00

Wszystkie sprawy administracyjne kierowane do sekretariatu szkoły prosimy kierować na adres poczty elektronicznej email: kontakt@sp35.elodz.edu.pl. Telefon stacjonarny do sekretariatu 42 651 61 20 czynny jest w godzinach pracy sekretariatu.

 

  1.  

W przypadku konieczności wizyty w szkole w celu odebrania podręczników, ćwiczeń z szafek szkolnych lub z klas lekcyjnych można przyjść do szkoły w godzinach 8.00 – 17.00 i w obecności pracownika szkoły zostaniecie Państwo wpuszczeni do sali lekcyjnej lub do szatni do konkretnej szafki Państwa dziecka w celu odebrania materiałów edukacyjnych pozostawionych w szkole.

 

  1.  

Informujemy Państwa, że pierwszymi osobami do kontaktu w zaistniałych sytuacjach problematycznych są wychowawcy klas lub w przepadku spraw zawiązanych z konkretnymi zajęciami dydaktycznymi – nauczyciele, którzy uczą tych zajęć.  Jeżeli sprawa nie może zostać rozstrzygnięta i załatwiona przez wychowawcę lub nauczyciela będzie on przekazywał ją do dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Bardzo prosimy o przestrzeganie takiej formy komunikacji, co skróci załatwianie niektórych spraw i podejmowanie decyzji.

Informujemy Państwa, że szkoła nie ma obowiązku prawnego zapewnienia uczniom sprzętu do nauczania zdalnego. Szkoła może z posiadanych zasobów udostępnić te, które będą pomocne w pracy zdalnej. Na chwilę obecną wydaliśmy już wszystkie tablety i laptopy, które mogą zostać oddane do pracy w systemie zdalnym. Nie dysponujemy w tej chwili żadnym innym sprzętem. Dyrektor szkoły w ankiecie wysłanej do organu prowadzącego: Miasta Łódź zgłosił zapotrzebowanie na taki sprzęt. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie. 

Jednocześnie informujemy, że w momencie, w którym uzyskamy jakiekolwiek urządzenia, które będziemy mogli udostępnić uczniom niezwłocznie będziemy informować Państwa o możliwości ich odbioru ze szkoły. Wychowawcy klas przekazali listę uczniów, którzy oczekują na sprzęt i zgodnie z tą listą, jeżeli będziemy posiadać takie możliwości, udostępnimy Państwa dzieciom sprzęty do pracy zdalnej.

Przypominamy także, że aplikacja Teams, która przede wszystkim służy nam do nauczania zdalnego jest aplikacją bezpłatną, którą można zainstalować nie tylko na komputerze i laptopie, ale także na tablecie lub smartfonie, także z systemem Android. W takim przypadku aplikacje pobiera się ze sklepu Play i instaluje w urządzeniu. Loginem jest adres email, który otrzymał uczeń w szkole. Jest to adres, który składa się zawsze z pierwszej litery imienia nazwiska oraz końcówki @sp35.elodz.edu.pl.

W przypadku, w którym w żaden sposób uczniowie nie będą posiadać sprzętów do pracy zdalnej, prosimy o poinformowanie wychowawcy klasy o tej sytuacji. Dla takich uczniów przygotowane zostaną pakiety materiałów z poszczególnych zajęć, które zostaną wysłane jako załączniki w wiadomościach Librus lub ostatecznie wydrukowane w szkole i będą do odebrania z dyżurki szkoły, w dniu który zostanie ustalony w z nauczycielem.

Bardzo prosimy państwa o śledzenie wszystkich informacji i komunikatów, które będą pojawiały się w nadchodzącym okresie.

Przypominamy, że w sytuacji w której nauczyciel znajduje się na zwolnieniu, zajęcia zdalne nie odbywają się. W dzienniku elektronicznym będziemy informować o nieobecności nauczyciela.

Dyrektor szkoły

Krzysztof Durnaś

Komentarze są wyłączone.