27 kwiecień, 2021

Komunikat w sprawie pracy szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowie i Rozporządzeniem MEiN od poniedziałku 22 marca nauczanie w klasach 1-3 wraca do trybu zdalnego.
Gdyby pojawiały się problemy z logowaniem proszę w pierwszej kolejności zgłaszać sprawę wychowawcy lub powiadomić nauczyciela informatyki p. Annę Babicką: adres a.babicka@sp35.elodz.edu.pl

Z uwagi na braki kadrowe pracowników obsługi szkoła jest otwarta w godzinach 8.00-15.00.

Sprawy można zgłaszać telefonicznie 42 6516120 lub na adres e-mail: kontakt@sp35.elodz.edu.pl

Biblioteka pracuje stacjonarnie w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 -12.00.

Stołówka nie wydaje posiłków. 

Świetlica nie organizuje opieki. Wyjątkiem są dzieci, których rodzice bezpośrednio są zaangażowani w walce z pandemią (lekarze, pielęgniarki) w takim przypadku w sprawie zorganizowania opieki należy kontaktować się z sekretariatem szkoły.

W przypadku konieczności odebrania pomocy dydaktycznych ze szkoły należy się skontaktować z sekretariatem. W godzinach pracy szkoły pracownicy pomogą Państwu odebrać rzeczy dzieci.

W klasach 4-8 zajęcia  odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Zajęcia trwają 30 minut.

Rozkład zajęć jest następujący.
1. 8.00 – 8.30
2. 8.40 – 9.10
3. 9.35 – 10.05
4. 10.30 – 11.00
5. 11.30 – 12.00
6. 12.30 – 13.00
7. 13.30 – 14.00
8. 14.15 – 14.45
9. 15.00 – 15.30

Po zakończonych 30 minutowych zajęciach uczeń ma 15 minut na pracę indywidualną, ewentualnie osobisty kontakt z nauczycielem. 

Prosimy o śledzenie kolejnych informacji z uwagi na dynamiczną sytuację.

Życzę zdrowia i spokojnego nadchodzącego czasu.
Dyrektor szkoły

Krzysztof Durnaś

Komentarze są wyłączone.